เมนูหลัก
งานการเจ้าหน้าที่
สังคมแห่งการเท่าเทียม
กระดานข่าว
ราคาน้ำมัน PTT
พยากรณ์อากาศ
เทศบาลตำบลแวงใหญ่

นายกเทศมนตรีกับภารกิจ
New Document นายกเทศมนตรีตำบลแวงใหญ่
ดูภารกิจนายกเทศมนตรีฯ ทั้งหมด คลิกที่นี่
ข่าวประสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรมเทศบาล ล่าสุด
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2555 เทศบาลตำบลแวงใหญ่ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2556 ณ เทศบาลตำบลแวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น โดย นายสุรพล เวียงวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลแวงใหญ่ เป็นประธานจัดงาน และได้รับเกียรติจากนายอำเภอแวงใหญ่ จ.ขอนแก่น เป็นประธานในงานดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ในงานด้วย
 ประมวลภาพ บุญกุ้มข้าวใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บริเวณเทศบาลตำบลแวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
ภาพกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. - 1 ก.พ . 56 ณ อบต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น(บางส่วนรอตัวเต็มครับ)
งานบริหารบุคลากร-ประกาศทั่วไป
No. งานบริหารบุคลากร-ประกาศทั่วไป
08-11-2012 ผลการรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลแวงใหญ่
08-10-2012 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลแวงใหญ่
08-10-2012 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลแวงใหญ่
30-11-2011 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
10-11-2011 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารบการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ ระดับ 2 เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
  กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ของเทศบาล
07-10-2011 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 หก หรือ โหลดได้ ที่นี่
  ดูทั้งหมดคลิก
จัดซื้อจัดจ้าง/เอกสารกองคลัง
งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อแนะนำในการติดต่อเพื่อชำระภาษีอากรท้องถิ่น(งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้)
03-05-2557 รายงานการสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557
31-03-2557 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2557 (แบบ ผด.3 งวดที่ 1)
31-03-2557 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (แบบ ผด.6 งวดที่ 1)
03-10-2556 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
03-10-2556 ประกาศ การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
03-10-2556 รายงานการสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556‏
30-09-2556 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
  ดูทั้งหมดคลิกที่นี่

 

ผู้บริหารเทศบาล
ผู้เข้าชม(เริ่ม26/06/2553)
ผู้เข้าชมวันนี้: 2
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : 4242
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 104131104131104131104131104131104131
สถิติผู้ใช้ศูนย์เรียนรู้...
ราคาทองคำวันนี้
หน่วยราชการส่วนกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพลังงาน
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองทัพเรือ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทัพบก
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กองทัพอากาศ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
Municipal District of Waengyai © 2010 เทศบาลตำบลแวงใหญ่ 333 หมู่ 3 ถนนชนบท-กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330