ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.มหาลัยปูนา ช่วงเจดีย์ศรีแวงใหญ่ - ถนนแวงใหญ่-ห้วยยาง
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.มหาลัยปูนา_100522_090918.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:03 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลแวงใหญ่
เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนชนบท - กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์.043-009860 โทรสาร.043-009779
E-mail : t.waengyai@hotmail.com
www.wykklocal.go.th