ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหินคลุก ถนนลำห้วยทรายตอนบน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหินคลุก_150622_110504.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 มิถุนายน 2565 เวลา 09.39 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลแวงใหญ่
เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนชนบท - กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์.043-009860 โทรสาร.043-009779
E-mail : t.waengyai@hotmail.com
www.wykklocal.go.th