ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศเผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565_160622_175020.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 10.47 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลแวงใหญ่
เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนชนบท - กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์.043-009860 โทรสาร.043-009779
E-mail : t.waengyai@hotmail.com
www.wykklocal.go.th