ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนลำห้วยทรายตอนล่าง
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบ บก.01_180622_190517.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ แบบสรุปรายการปริมาณและราคา_0_180622_190517.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 10.46 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลแวงใหญ่
เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนชนบท - กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์.043-009860 โทรสาร.043-009779
E-mail : t.waengyai@hotmail.com
www.wykklocal.go.th