เมนูหลัก
งานการเจ้าหน้าที่
สังคมแห่งการเท่าเทียม
กระดานข่าว
ราคาน้ำมัน PTT
พยากรณ์อากาศ
wykklocal.go.th

ล้างและทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลตำบลแวงใหญ่

  • ล้างและทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลตำบลแวงใหญ่
  • ล้างและทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลตำบลแวงใหญ่
  • ล้างและทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลตำบลแวงใหญ่
  • ล้างและทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลตำบลแวงใหญ่
  • ล้างและทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลตำบลแวงใหญ่
  • ล้างและทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลตำบลแวงใหญ่


***เลื่อนดูภาพคลิก "Previous" หรือ "Next"

ที่ เทศบาลตำบลแวงใหญ่กับบริการสาธารณะ
021 ย้ายโคมไฟฟ้าสาธารณะถนนหนองอินทร์พัฒนาข้างสถานีตำรวจอำเภอแวงใหญ่ หมู่ที่ ๗
022 วางท่อ คสล.หน้าโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ถนนสุขาภิบาล ๑ หมู่ที่ ๗
023 กำจัดแมลงวันและสิ่งรบกวนบริเวณที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลของเทศบาล
024 ล้างและทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลแวงใหญ่
025 ล้างและทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลตำบลแวงใหญ่
026 ตรวจความเป็นมาตรฐานปั๊มน้ำมันในเขตเทศบาลตำบลแวงใหญ่
027 ขุดร่องระบายน้ำ บริเวณฝายใหญ่ บ้านบะแค หมู่ที่5
028 วางฝาท่อระบายน้ำ ถนนดงอานนท์ หมู่ที่ 6
-  
  หน้าที่ 1 หน้าที่ 2 หน้าที่ 3 (ทั้งหมด 3 หน้า)
  บริการสาธารณะอื่นๆ จะได้นำเสนอเพิ่มเติมในลำดับถัดไป
ผู้บริหารเทศบาล
ผู้เข้าชม(เริ่ม26/06/2553)
ผู้เข้าชมวันนี้: 2
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : 4242
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 104131104131104131104131104131104131
สถิติผู้ใช้ศูนย์เรียนรู้...
หน่วยราชการส่วนกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพลังงาน
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองทัพเรือ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทัพบก
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กองทัพอากาศ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
Municipal District of Waengyai © 2010 เทศบาลตำบลแวงใหญ่ 333 หมู่ 3 ถนนชนบท-กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330